MUỐN CÀ CHUA XANH TỐT, SAI TRĨU QUẢ CẦN NẮM BẮT NHỮNG YẾU TỐ SAU