AHTCORP

4 Tháng Mười, 2021

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI TRONG NHÀ MÀNG

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI TRONG NHÀ MÀNG Hiện nay, việc xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công […]
27 Tháng Tám, 2021

ĐẶC TRƯNG CỦA NANO BẠC TRONG NÔNG NGHIỆP

ĐẶC TRƯNG CỦA NANO BẠC TRONG NÔNG NGHIỆP Những dòng sản phẩm Nano Bạc dùng cho nông nghiệp sản xuất dựa trên tính chất đặc trưng […]
27 Tháng Tám, 2021

MỘT SỐ LƯU Ý CANH TÁC LÚA VỤ HÈ THU

MỘT SỐ LƯU Ý CANH TÁC LÚA VỤ HÈ THU – Các giải pháp cần thực hiện: + Thực hiện cày ải, phơi đất; vệ sinh […]
27 Tháng Tám, 2021

MUỐN CÀ CHUA XANH TỐT, SAI TRĨU QUẢ CẦN NẮM BẮT NHỮNG YẾU TỐ SAU

MUỐN CÀ CHUA XANH TỐT, SAI TRĨU QUẢ CẦN NẮM BẮT NHỮNG YẾU TỐ SAU 1. Thời điểm trồng – Cà chua ưa khí hậu mát […]